PDA

View Full Version : Hidden Leaf Genin


 1. Itsuki Hana - Konoha Genin
 2. [Konohagakure no Sato, Genin] Hyuuga Yuu
 3. [Leaf Genin] - Kiki
 4. Makoto Jinsei | Konohagakure Genin
 5. Yamashita Ryuugo - Leaf Genin - The Purple-Eyed Monster
 6. |Konohagakure| - Ohayashi Toshiko
 7. Leaf Genin - Kashiwagi Zanko
 8. [Leaf Genin] Hesuka Shinzo
 9. [Leaf] Umezawa Jin
 10. [Leaf] Hasegawa Hotaru
 11. [Leaf Genin] Akimichi Mitsuru
 12. [Hada] Inuzuka Kazuko
 13. Jin Sakusen
 14. [Leaf Genin] Ito Shiori
 15. [Leaf Genin] - Aburame Masashi
 16. Hyryu Taiyoshi [Leaf Genin]
 17. Anahei "Usagi" Shizuka, Leaf, Genin
 18. Leaf Genin - Sanae Tousei
 19. [Leaf Genin] - Saitsuki Toosu
 20. [Leaf Genin] Michi Harumi
 21. Kei Yamato - Leaf Genin
 22. Sanada Ayaka - Leaf Genin
 23. Konoha Genin - Inuzuka Kohaku Hikaru
 24. [Leaf Genin] Tanaka, Natsuke
 25. [leaf] Shouten Rion
 26. [Leaf Genin] Gyousou Kugo