PDA

View Full Version : Hidden Leaf Genin


 1. [Konohagakure no Sato, Genin] Hyuuga Yuu
 2. [Leaf Genin] - Kiki
 3. Makoto Jinsei | Konohagakure Genin
 4. Yamashita Ryuugo - Leaf Genin - The Purple-Eyed Monster
 5. |Konohagakure| - Ohayashi Toshiko
 6. Leaf Genin - Kashiwagi Zanko
 7. [Leaf Genin] Hesuka Shinzo
 8. [Leaf] Umezawa Jin
 9. [Leaf] Hasegawa Hotaru
 10. [Leaf Genin] Akimichi Mitsuru
 11. [Hada] Inuzuka Kazuko
 12. Jin Sakusen
 13. [Leaf Genin] Ito Shiori
 14. [Leaf Genin] - Aburame Masashi
 15. Hyryu Taiyoshi [Leaf Genin]
 16. Anahei "Usagi" Shizuka, Leaf, Genin
 17. Leaf Genin - Sanae Tousei
 18. [Leaf Genin] - Saitsuki Toosu
 19. [Leaf Genin] Michi Harumi
 20. Kei Yamato - Leaf Genin
 21. Sanada Ayaka - Leaf Genin
 22. Konoha Genin - Inuzuka Kohaku Hikaru
 23. [Leaf Genin] Tanaka, Natsuke
 24. [leaf] Shouten Rion
 25. [Leaf Genin] Gyousou Kugo