PDA

View Full Version : Hidden Sand Jounin


  1. [SHINRAI] Kansei Tanryoku
  2. [KAZE] Chouku Shuju
  3. [SHINRAI] Hashimoto Daisuke
  4. [SHINRAI] Hakkenshi Masahiro
  5. [Yagyou] - Maeda Kouto
  6. [Penitent] Ueno Daichi
  7. [Penitent] Nadira
  8. [HARI] - Furude Eri
  9. [HARI] Tsuriau Oji