PDA

View Full Version : Hidden Sound Chuunin


  1. Koe Kotaro, Hiyoutori of Terror
  2. Murayoshi Shidoku - Hiyoutori of the Sound
  3. Kankyuujizai Hyoushi [Eion]
  4. Inoue Kaori (Sound Hiyoutori)
  5. Sensui Mugetsu-Sound's Hiyoutori of Silence
  6. Kondo Sachi [Hidden Sound Hiyoutori]
  7. Ohara Taiken - Sound Hiyotori
  8. [Sound Hiyoutori] Kanji
  9. [Sound Hiyoutori] Seijuu Sanosuke
  10. Honekaigi Kasumi