PDA

View Full Version : Hidden Sound Jounin


 1. Tadakatsu Kazuma - Ghost of the Nomads
 2. Ninsen Anzu - [Sound Senshi]
 3. 'Kamen' Sound Senshi
 4. Tokudorame "Rahana" - All Bite and No Bark
 5. Miyazaki Cho
 6. [Sound Senshi] Yosano Reina
 7. Yakamori Zen - Sound Senshi
 8. Yoshihiro Tetsuo (Sound Senshi)
 9. Tao -Sound Senshi - Herald
 10. Seyo Sengo-The Bloody Bone of Sound
 11. [Sound Senshi] Hasami Kuma, The Iron Devil of Sound
 12. Sound Senshi - Kokonotsu Katsuro