PDA

View Full Version : Hidden Rain Chuunin


 1. Satoshi Akino; Amegakure Chuunin
 2. Setoguchi Yukiji [Ame Chuunin]
 3. Toryiami Kaname - Rain Chuunin
 4. Kougoushii Tsukio [Rain; Chuunin]
 5. Shichou Hei - Rain Chuunin
 6. Kisaragi Yanro [Rain]
 7. [Amegakure Chuunin] Oichi Josuke
 8. [Rain Chuunin] - Nanami
 9. [Rain Chuunin] Amayami Aima
 10. Rain Chuunin - Osamu Akato
 11. {Ame Chuunin} Minamoto Hina
 12. Rain Chuunin - Kita Miyako
 13. Mitsuya Koetsu - Rain Chuunin
 14. Maeda Ten
 15. [Rain Chuunin] - Maeda Shin
 16. [Rain Chuunin] - Ihara Hayate
 17. Kikoutei Shiori | Rain Chuunin
 18. [Rain Chunnin] Ito Yoshio
 19. [Rain Chuunin] Shoukyaku Basan