PDA

View Full Version : Hidden Rain Chuunin


 1. Satoshi Akino; Amegakure Chuunin
 2. Toryiami Kaname - Rain Chuunin
 3. Kougoushii Tsukio [Rain; Chuunin]
 4. Shichou Hei - Rain Chuunin
 5. Kisaragi Yanro [Rain]
 6. [Amegakure Chuunin] Oichi Josuke
 7. [Rain Chuunin] - Nanami
 8. [Rain Chuunin] Amayami Aima
 9. Rain Chuunin - Osamu Akato
 10. {Ame Chuunin} Minamoto Hina
 11. Rain Chuunin - Kita Miyako
 12. Mitsuya Koetsu - Rain Chuunin
 13. Maeda Ten
 14. [Rain Chuunin] - Ihara Hayate
 15. Kikoutei Shiori | Rain Chuunin
 16. [Rain Chunnin] Ito Yoshio
 17. [Rain Chuunin] Shoukyaku Basan
 18. Shichou Amane