PDA

View Full Version : Non-Shinobi Forum


 1. Takeda Ryosuke - Wandering Priest
 2. [Ronin] The Doctor
 3. [Ronin] Kiku-ichimonji Jun'ko
 4. [Ronin] Sobyono - The One Armed Swordsman
 5. Sonozaki Chihiro - [Miko]
 6. Kijutsushi Miyu |MIKO|
 7. [MIKO] Hikoboshi no Natsu
 8. [Miko] Yoshida Ayako
 9. [Miko] Hideyasu Reiha
 10. [Miko] Gorudu Karasu
 11. [Samurai/Jinchuuriki] Kaitoro
 12. The Prince of the Keisei - Ranko
 13. Keisei Ken - Oji of the Keisei
 14. Keisei Shohei - Oji of the Keisei
 15. [Untrained Leader] Chosokabe Muneshige, and Friends