PDA

View Full Version : Missing-nin


 1. Kasatsu Toshimi - Grass M-nin
 2. Kato
 3. Fuhen no Takeru (Takeru the Eternal)
 4. Iamaroto Sai- Echoes of Silence Senshi
 5. Ishihara Koikei- Brother of Ishihara Sen
 6. Aizawa Shipori - Child of the Naga
 7. Oda Moko - Grass M-nin
 8. Matoke Shigi : Missing-nin of Sand
 9. Itaku Chizuru - Grass M-nin
 10. Marukei Akado - Wind Missing-nin
 11. Iori Junpei - Pirate of the Mist
 12. Fukuyama Masato - Stone M-nin
 13. Taro Taichi - Grass M-nin
 14. Sanosuke Mitofugi - Grass M-nin
 15. [Mist] Getsuei Kyusei
 16. [Nukenin] Hatsuyuki Shiro
 17. [Snow Genin] Gonnohyoe
 18. [Nukenin] Kuroki Miyuki
 19. Keiji Harada - Ex-Engineer of Yukigakure
 20. Horri Kenko - Snow Jounin
 21. Nadare - Snow Nukenin
 22. Imato Tsuneo - Snow Senshi
 23. Taki Genin - Tachibana Akiko
 24. [Nukenin] Ikkaku Nozarashi
 25. [Nukenin] Houjou Nagisa
 26. Kurayami — Dark Shepherdess
 27. [Nukenin] - Furuse Sato
 28. Yen Sero-Snow Jounin