PDA

View Full Version : Missing-nin


 1. Kasatsu Toshimi - Grass M-nin
 2. Kato
 3. Fuhen no Takeru (Takeru the Eternal)
 4. Iamaroto Sai- Echoes of Silence Senshi
 5. Ishihara Koikei- Brother of Ishihara Sen
 6. Aizawa Shipori - Child of the Naga
 7. Matoke Shigi : Missing-nin of Sand
 8. Itaku Chizuru - Grass M-nin
 9. Marukei Akado - Wind Missing-nin
 10. Iori Junpei - Pirate of the Mist
 11. Fukuyama Masato - Stone M-nin
 12. Taro Taichi - Grass M-nin
 13. Sanosuke Mitofugi - Grass M-nin
 14. [Mist] Getsuei Kyusei
 15. [Nukenin] Hatsuyuki Shiro
 16. [Snow Genin] Gonnohyoe
 17. [Nukenin] Kuroki Miyuki
 18. Keiji Harada - Ex-Engineer of Yukigakure
 19. Horri Kenko - Snow Jounin
 20. Nadare - Snow Nukenin
 21. Imato Tsuneo - Snow Senshi
 22. Taki Genin - Tachibana Akiko
 23. [Nukenin] Ikkaku Nozarashi
 24. [Waterfall] Arashi Jubei
 25. [Nukenin] Houjou Nagisa
 26. Kurayami — Dark Shepherdess
 27. [Nukenin] - Furuse Sato
 28. Yen Sero-Snow Jounin