PDA

View Full Version : Clan Jutsu


 1. Aburame Clan List: Kikai Manipulation
 2. Ninsen Clan Swap List: Naosu Bloodline Jutsus
 3. Hyuuga Clan Taijutsu - Jyuuken
 4. Hoshigami-Ryu Taijutsu
 5. Akagawa Clan Ninjutsu (Swap List)
 6. Nara Clan Techniques
 7. Getsuei's Lunar Ninjutsu
 8. Hakushouku Clan Swaps
 9. Hyuuga Clan Bloodline - The Byakugan
 10. Ingakankei Clan Taijutsu
 11. Teitetsukon, the Soul Forge of the Konkaji Clan
 12. The Harimusha Clan Ninjutsu List
 13. Myou-Hibana-Ken, Konkaji Taijutsu
 14. Tanshin Clan Taijutsu - Otousan no Namae ni
 15. Ishiburo Clan Ninjutsu
 16. Glimpse of Eternity, Taijutsu of the Maseika Clan
 17. Sanada Clan Bloodline and Techniques
 18. Tenchu, Gun Clan Bloodline Limit
 19. Shunmin List Remix
 20. Hyousetsu Clan Bloodline and Jutsu
 21. Akimichi Clan Ninjutsu
 22. Ousama to Kuni Omoikogareru - For King and Country
 23. Rittaisen (Three-Dimensional Warfare)
 24. Inuzuka Clan Taijutsu
 25. [Clan] Zouge no Kioku - Memory of Ivory
 26. Shyoujyou Clan Swaps and Seal
 27. [Sound] Oriko no Jutsu
 28. Chronos: Maseika Swaps
 29. [Sound] Karisome Motsure
 30. Hakkendan - Hakkenshi Taijutsu
 31. Hakkenshi Clan Swaps
 32. Shokkou no Hirate - Shichou Clan Taijutsu
 33. Enari Bloodline - Reisouhou
 34. Enari Ninjutsu - Uttorisaseru
 35. Setsuri — Tsuriau Kekkei Genkai
 36. The Hen'iki Secret Art
 37. Wasureppoi Hirate (Forgetful Palm Style) - Boukyaku Clan Taijutsu
 38. Mind of the Monarch - Kiyama Bloodline
 39. Kiyama Clan Swap List
 40. Ishiburo Clan Ninjutsu
 41. Arechihana Clan Bloodline - Hyakunen no Hana
 42. Maeda Technique List: Parasite Manipulation
 43. Maeda Tai Style: Chitin Manipulation
 44. The Shoda Techniques & Bloodline Limit: Raikoukikan
 45. The Pact - The Techniques of the Seijuu
 46. Setsuri — Tsuriau Kekkei Genkai
 47. Arashi Bloodline - Walking Death
 48. Obama Clan Genjutsu - Kanzen
 49. Kaze no Shinken (Divine Swords of the Wind)
 50. Shunmin Swaps
 51. [Keisei Bloodline] Kunshu Onsei, The Monarch's Voice
 52. Joukyuu Nuime - Ninjutsu of the Shichou
 53. Company Men Forgery Swaps [For Mamotou Missions]
 54. Keisei Kobun - The Keisei Gang Captain List
 55. Brigade of Light Summoning Contract: Kirin