PDA

View Full Version : Clan Jutsu


 1. Aburame Clan List: Kikai Manipulation
 2. Ninsen Clan Swap List: Naosu Bloodline Jutsus
 3. Hyuuga Clan Taijutsu - Jyuuken
 4. Hoshigami-Ryu Taijutsu
 5. Akagawa Clan Ninjutsu (Swap List)
 6. Nara Clan Techniques
 7. Getsuei's Lunar Ninjutsu
 8. Hakushouku Clan Swaps
 9. Hyuuga Clan Bloodline - The Byakugan
 10. Ingakankei Clan Taijutsu
 11. Teitetsukon, the Soul Forge of the Konkaji Clan
 12. The Harimusha Clan Ninjutsu List
 13. Myou-Hibana-Ken, Konkaji Taijutsu
 14. Tanshin Clan Taijutsu - Otousan no Namae ni
 15. Ishiburo Clan Ninjutsu
 16. Glimpse of Eternity, Taijutsu of the Maseika Clan
 17. Sanada Clan Bloodline and Techniques
 18. Tenchu, Gun Clan Bloodline Limit
 19. Shunmin List Remix
 20. Hyousetsu Clan Bloodline and Jutsu
 21. Akimichi Clan Ninjutsu
 22. Ousama to Kuni Omoikogareru - For King and Country
 23. Rittaisen (Three-Dimensional Warfare)
 24. Inuzuka Clan Taijutsu
 25. [Clan] Zouge no Kioku - Memory of Ivory
 26. Shyoujyou Clan Swaps and Seal
 27. [Sound] Oriko no Jutsu
 28. Chronos: Maseika Swaps
 29. [Sound] Karisome Motsure
 30. Hakkendan - Hakkenshi Taijutsu
 31. Hakkenshi Clan Swaps
 32. Joukyuu Nuime - Shichou Clan Ninjutsu
 33. Shokkou no Hirate - Shichou Clan Taijutsu
 34. Enari Bloodline - Reisouhou
 35. Enari Ninjutsu - Uttorisaseru
 36. Setsuri — Tsuriau Kekkei Genkai
 37. The Hen'iki Secret Art
 38. Wasureppoi Hirate (Forgetful Palm Style) - Boukyaku Clan Taijutsu
 39. Mind of the Monarch - Kiyama Bloodline
 40. Kiyama Clan Swap List
 41. Ishiburo Clan Ninjutsu
 42. Arechihana Clan Bloodline - Hyakunen no Hana
 43. Maeda Technique List: Parasite Manipulation
 44. Maeda Tai Style: Chitin Manipulation
 45. The Shoda Techniques & Bloodline Limit: Raikoukikan
 46. The Pact - The Techniques of the Seijuu
 47. Setsuri — Tsuriau Kekkei Genkai
 48. Arashi Bloodline - Walking Death
 49. Obama Clan Genjutsu - Kanzen
 50. Kaze no Shinken (Divine Swords of the Wind)
 51. Shunmin Swaps
 52. [Keisei Bloodline] Kunshu Onsei, The Monarch's Voice
 53. Company Men Forgery Swaps [For Mamotou Missions]