PDA

View Full Version : Character Graveyard


 1. Former Kusakage - Daisou Garr
 2. Meiso Nakata: Namonai Aka
 3. Kurohoshi Kairai
 4. Gaijuu Raigaa
 5. Nakamura Shinsei
 6. Kawari Naishi (Missing-nin)
 7. Tumosuki Ginta
 8. Ishamashii Kenji, Genin of the Sand.
 9. Haigun Kouketsu
 10. Goutou Yajuu, Missing Nin of Stone
 11. Tazanku Kaije the Drunk Jounin
 12. Hyoukan Ryoku A.K.A. Garyuu
 13. Raikou Uma
 14. Kawari Shunsuke
 15. Kire Ikasu
 16. Kurage Hyo
 17. Shinsei, Yomi
 18. Akimoto Ren
 19. Harashi Jaruke [Mist M-nin]
 20. Jishuteki Kouben
 21. Subutsu Saso
 22. Cazamo, Akayuki
 23. Irui Chiisai
 24. Kyuuten Tatari
 25. Kyuuzou Gokan [Namonai: Aka]
 26. Zatourai Tsukichi
 27. Dazai Satoro
 28. Kosame Higure, Snow Chuunin
 29. Kansaku Eiketsu - Ki Veteran
 30. Tendo Lobo, The bat of Namonai, Kuro division
 31. Suzuki Natsu- Namonai[Kuro]
 32. Akayuki Ichigo: Konoha Genin
 33. Cadaecious, Sensei Extroadinaire
 34. Missing-nin of the Leaf: Moeru Jiyu.
 35. Morita Kazuma
 36. Huratshi, Roshike
 37. Hyora Onimitsu
 38. Teshima Nao of The Hidden Sand.
 39. Tawara Eiko
 40. Furunami Sachio: Brother and Mist missing-nin
 41. Haruka Yukiko
 42. Subashikoi Denshi
 43. Snow genin, Ryio Kawato
 44. Kyuusho, Kaishi
 45. Taiki Of the Snow
 46. Desin, Genin Master of Snow Genjutsu
 47. Hamano Kazuma
 48. Hiryuu Kasetsu
 49. Zekkou Reiki
 50. Femme Fatale - Aokusa Maruki
 51. Tamagusuku Hachiro
 52. Nakazawa Jin - A Genin Beast Master of Snow
 53. Akuma Aisu
 54. Gojun Mizaki master manipulator
 55. Fukuda Naoya - Key Wielding Cloud Jounin
 56. Kuroki Aka
 57. Heijin Shavat
 58. Nobaku Hayate, Chuunin of the Sand
 59. Godo Ryobe - Shinku Seijun Street Performer
 60. Awaigetsuryuuki Risana
 61. Tsuruga Saemon - Shinku Seijun
 62. Tokogawa Hohaku -{Yukigakure Genin}-
 63. Shinku Seijun - Mahou Sai
 64. Awaigetsuryuuki Yukionna, the Snow Fairy
 65. Maya Hareshiya
 66. Inuzuka Tsume
 67. I'm so pretty! Takeshi
 68. Wakayama Makoto, Namonai of Snow
 69. Shiroyuki Akogi
 70. [Cloud; Chuunin] Kashima Hitoaji
 71. Hyou Mai of the Hidden Snow
 72. Hyoujin Karu the bastard of Snow
 73. Oinuma Naoaki, Narcissist of Hidden Snow
 74. [Stone M-nin] Mataichi Toyo
 75. Ametsuduki Zarame - Rain Jounin
 76. Kurosu Hideaki - Cause of Raining Weapons
 77. It's a bird, it's a plane, it's the Snow's pimp!
 78. Hideki Tsuio - [KAZE]
 79. Tetsu Iyoku [Cloud Chuunin]
 80. Chisoku Kaen - Yuki's Shiro Senkou
 81. Madoka Tsuneo-Hunter of Namonai
 82. Namonai: Uwaki Houshu, the Blue Bard
 83. Madoka Kioshi- Ranged Kuroni of the Namonai
 84. Satsu Shindoi
 85. Snow Jounin - Hiranuma Kageyasu
 86. Kei Nozomi - A Nebulae of Potential
 87. Rishou- Denryuu Konishi [NPC]
 88. [Snow Jounin] - Illiud latine dici non potest
 89. [Yuki-nin; Namonai] Shimofuri Sagi
 90. Masaka Suki - Stone Genin of Epic
 91. [Snow] Yuu Mitsuaki - Chuunin
 92. Yuusen Shintai-Snow Jounin
 93. Soga Masami, Chu-i of Roots
 94. Jinrai Kozue - Chuunin of the Cloud
 95. Shinten Masakenshi, Leaf Academy Student
 96. [Leaf Academy Student] Hitarashi Jun'ko
 97. Ito Kojimma Hunter of Rain
 98. Sekkai Reiran [Roots: Chu'i]
 99. Sukuinushi Jittaimaru [Konohagakure Academy Student]
 100. Teshigahara Kojuro - [HARI]
 101. [SUNA] Renchishin Shigeru
 102. Renchishin Mitsuko - [KAZE]
 103. [ Tsuki Kazuki ] — Academy Student
 104. Yamada Yuguko - Academy Student
 105. Mediocre Mist Chuunin: Kurusu Masato
 106. [Leaf Chuunin] Suteki Kitara
 107. [SUNA Chuunin] Renchishin Kazumi